Veiligheid

Veiligheid is te alle tijden nummer 1

Tijdens en rondom events zullen wij zorgdragen voor de veiligheid van uw gasten. Onze gasten. Zowel aan boord als op de steigers.

Een evenement zal dusdanig ingericht zijn dat er ruim binnen de veiligheidsmarges gevaren kan en zal worden. Op elke RIB zal één van onze professionele piloten aan boord staan. Hij/zij zal de gashendel bedienen en daarmee voor de uiteindelijke controle over de RIB zorgen. Ook zal er natuurlijk goed worden gekeken naar de weers- en zeeomstandigheden en zal het programma, indien het Event Management dat noodzakelijk echt, gewijzigd worden. En natuurlijk verzorgen wij voor alle bij ons opvarende gasten goedgekeurde life-jackets.

Natuurlijk hebben wij onze verzekeringen goed geregeld

Al onze RIBs hebben een uitgebreide verzekeringsdekking. Niet alleen de verplichte WA-verzekering, maar ook een zogenaamde P&I Dekking is bij onze RIBs gegarandeerd. Deze verzekering dekt de schade aan onze gasten aan boord en biedt hiermee een gerust gevoel tijdens onze uiteraard veilige, maar niet zonder risico zijnde tochten.

Professionele en ervaren schippers

Al onze schippers zijn zeer ervaren. Niet alleen in het besturen van de RIBs, maar ook in het omgaan met gasten en veranderende en onverwachte situaties op het water. Ook zijn een aantal van onze piloten gediplomeerd EHBO-er en uiteraard zijn zij allen zeer ervaren met het begeleiden van groepen op de RIBs op diverse wateren. 

Het afgelopen seizoen hebben wij ook weer flink geïnvesteerd in verdere opleidingen. Onze event-manager is inmiddels officieel RYA Powerboat Level 2 Instructor. De RYA is de Engelse federatie voor al het nautisch verkeer en hebben een toonaangevende rol op nautische opleidingen wereldwijd. Den groot deel van onze schippers heeft hun "Certificate of Competence" op dit niveau inmiddels al behaald.

Crew Offshore Rib Events

Deelname op eigen risico

Deelname aan een dergelijk evenement blijft echter nimmer zonder risico en hoewel wij aan onze zijde er altijd alles aan doen om dit risico te minimaliseren, zal dit nooit "nul" worden.

Deelname aan onze activiteiten op en rond het water geschiedt dan ook altijd op eigen risico en hoewel dit logisch, zeer gebruikelijk en geheel geaccpteerd is, zullen wij alle deelnemers hier uiteraard nog op attenderen. Het meenemen van telefoons en andere zaken zoals sleutels etc. raden wij altijd af, maar we begrijpen dat het niet altijd gewenst danwel mogelijk is om deze zaken niet mee aan boord te nemen. Hier houden wij dan ook tijdens het varen rekening mee. Echter, ook het meenemen van deze spullen is geheel voor eigen risico van de deelnemers. 

Bewustwording

Een van de belangrijkste veiligheisaspecten is een stuk bewustwording van uw gasten. Onze schippers vertellen duidelijk wat wel en niet kan op een steiger, op een boot en tijdens het varen. Onze gasten aan boord hebben immers ook een belangrijk aandeel in hun eigen veiligheig. Een goede uitleg over wat er op het water gebeurt en hoe de tocht eruit zal zien draagt bij tot een veilige en plezierige tocht.

En het belangrijkste: wij luisteren te allen tijde naar onze gasten aan boord. Als iemand het simpelweg niet meer leuk vindt, gaan we langzamer en binnen zijn of haar comfortzone-grenzen varen. Eenvoudig maar belangrijk!